Genieten van de Natuur

Het landgoed Wouwse Plantage

Al eeuwenlang herbergt het West-Brabantse landschap één van de mooiste bosgebieden van Nederland: het Landgoed Wouwse Plantage.
Als één der laatste in Nederland tot stand gebrachte landgoederen kent de Wouwse Plantage een geschiedenis van meer dan viereneenhalve eeuw. In deze periode hebben de eigenaren de Plantage weten te veranderen van heide, maar ook moeras en onbebouwde grond, in een prachtig boslandschap. De spaarzame bebouwing, in een voor Nederland zeldzame, rustieke bouwornamentiek, zorgt er voor dat het lijkt of de tijd is blijven stilstaan. Vooral in de avondschemer worden de dieren actief en dan met name in het 'woeste gedeelte'.
Het Landgoed zelf met de bebouwing is als privé-bezit naast de wandelroutes niet vrij toegankelijk, maar wordt op speciale dagen wel opengesteld voor het publiek.

foto bospad wildertse dreef

De Nieuwe Wereld

Met de aanleg van het Derde Wereldbos werd uiting gegeven aan de overtuiging dat tussen de eerste en de derde wereld niet alleen verschillen bestaan maar ook overeenkomsten. Ontbossing is een gemeenschappelijk probleem, ondanks de verschillende oorzaken. Bij ons is dat milieuvervuiling, in de derde wereld is dat houtkap en erosie. Om mensen bewust maken van de verschillen èn de raakvlakken met de derde wereld is bij Wouwse Plantage een Derde Wereldbos aangelegd. Met dit project werd aangegeven dat herbebossing in de derde wereld van levensbelang is en dat de derde wereld onze hulp daarbij hard nodig heeft. Het onderhoud van het bos is geheel in handen van een stichting en wordt uitgevoerd door vrijwilligers. In 2019 is het Derde Wereldbos opnieuw aangelegd en is de naam veranderd in De Nieuwe Wereld.

derde w bos

De Leemputten

Naast de Natuurpoort ligt een handel in bouwmaterialen. Hier was vroeger een steenfabriek gevestigd. Wat in Wouwse Plantage over is gebleven van de steenfabriek is uniek. Een deel van de steenfabriek is nog in het gebouw aanwezig met foto’s en oude attributen uit de tijd dat de fabriek operationeel was. Wie het gebouw nadert, ziet de ronde vorm van de frontring van de kamers van de steenoven. Wie die oven binnengaat, stapt een eeuw terug in de tijd. De wanden tonen nog littekens van instortingen die veroorzaakt werden door het proces van het voortdurend verhitten tot iets meer dan duizend graden en het afkoelen.

Achter het bedrijf liggen drie leemputten. Deze leemputten of leemkuilen zijn ontstaan door het graven van leem voor de fabricage van bakstenen in de steenfabriek. De putten zijn een groot deel van het jaar met water gevuld en een broedplaats voor onder andere kikkers, padden en salamanders.

DSC02201 bis

Reacties zijn gesloten.