Donker blauwe route verlenging

Deze wandeling is met blauwe pijlen gemarkeerd. Echter, op last van de boswachter van Brabants Landschap hebben we de routepaaltjes van een deel van de route moeten verwijderen. Je kunt de route dus helemaal volgen aan de hand van onderstaande gedetailleerde beschrijving. Maar langs een deel van de route ontbreekt de markering. In onderstaande beschrijving is aangegeven op welk punt de markering stopt en waar je weer op de gemarkeerde route terug bent..

 • Start op de Natuurpoort Wouwse Plantage;
 • Ga over de voetgangersbrug en sla linksaf;
 • Steek de Plantagebaan over. Je passeert de basisschool;
 • Je loopt nu langs de Zoom;

De Zoom is een voormalige turfvaart nabij Bergen op Zoom. Tegenwoordig is De Zoom alleen nog van belang voor de waterhuishouding en als ecologische verbindingszone. De Zoom is 13,5 kilometer lang en ontspringt in België als Oude Moervaart aan de noordkant van de Kalmthoutse Heide, in het veengebied De Nol, en stroomt als Spillebeek ten westen van Essen naar de Nederlandse grens. In Nederland stroomt zij als De Zoom langs Wouwse Plantage en mondt uit in de Theodorushaven in Bergen op Zoom. Zijbeken van de Zoom zijn de Zeepe en de Bleekloop.

 • Je komt bij een verharde weg (de Weststraat). Steek deze over en vervolg het Zoompad. Aan uw linkerhand ziet u camping Zoomland;
 • Je komt weer bij een verharde weg (de Zoomvlietweg) bij knooppunt 30. Sla linksaf;

Na ca. 15 meter is er een weg rechts. Hier wijst de blauwe pijl rechtdoor voor de korte, volledig gemarkeerde route. De pijl rechtsaf is verwijderd zoals beschreven bij de inleiding. Als je de verharde weg wilt vermijden en de veel mooiere route wilt volgen, negeer dan de blauwe pijl en ga rechtsaf bij het bord Heijnoort.

 • Je verlaat nu de gemarkeerde route en slaat rechtsaf bij het bord Heijnoort. Halverwege dit pad is een boerderij waar de boer soms het hek sluit. Je kunt er gewoon langs lopen;
  De boer weet ervan. Volg dit pad tot u op een driesprong komt (recht voor je een sloot, rechts van je een hoogspanningsmast). Je volgt het pad rechtsaf.
 • Bij knooppunt 11 ga je linksaf, richting knooppunt 32;
 • Neem het eerst volgende pad links en je komt bij knooppunt 32;
 • Loop rechtdoor en blijf de bosrand volgen (het pad kronkelt rechts, links, rechts. Je komt langs een bank).
 • Ca. 90 meter na de bank ga je op de kruising linksaf;
 • Volg de bosrand tot een driesprong waar je het bos linksaf verlaat naar een boerderij (op de driesprong staat een metalen paal van Brabant water);
 • Loop het pad uit tot de verharde weg (Balsedreef) en ga linksaf op de Balsedreef. (Je passeert hier stadsboerderij “De Kleine Kievit”).
 • Loop langs de Balsedreef tot een groene slagboom en ga rechtsaf het bospad in;
 • Negeer het eerste pad links met de 4 stenen paaltjes;
 • Neem het tweede pad links (tussen de twee stenen paaltjes door). Loop dit pad af tot waar het heideveld aan jou rechter hand ophoudt. Ga daar rechtsaf. Let op: Dit is het laatste pad rechts voor de verharde weg!
 • Volg dit (ruiter)pad tot een kruising (ca. 300 meter) en ga linksaf;
 • Steek de verharde weg over en volgt het pad tot knooppunt 64 (je loopt over een half verharde brede laan en passeert de “Natuurlijk Kloof”);
 • Inmiddels bent je weer op de gemarkeerde route.
 • Verderop bij knooppunt 62 kan je nog kiezen voor een kortere route (linksaf) of de langste route (rechtdoor richting knooppunt 61).