De Natuurpoort

logo met tekst

Brabantse Natuurpoorten zijn dé startpunten voor een fiets- of wandeltocht door de Brabantse natuur. Natuurpoorten zijn gelegen aan prachtige natuurgebieden door de hele provincie. Er staat altijd een horecapunt, mooie fiets- en wandel-routes, voldoende parkeergelegenheid en informatie over de natuur en de routes. Het netwerk van Brabantse Natuurpoorten is een initiatief van de provincie Noord-Brabant.

Natuurschoon, rust en cultuur

De Natuurpoort Wouwse Plantage is een startpunt voor wandeltochten door het landgoed Wouwse Plantage. De natuurpoort omvat een ruime, met zorg ingerichte parkeerplaats, een zone die ingericht is voor kunst en een evenementenweide. Vanuit de natuurpoort loopt een wandelpad achter drie leemputten, via het Derde Wereld Bos naar het Landgoed. In de directe omgeving van de natuurpoort zijn horecagelegenheden aanwezig, waar ook informatie over wandelroutes verkrijgbaar is.

De natuurpoort wordt beheerd door de stichting Natuurpoort Wouwse Plantage.

kN20160918_271626

De natuurpoort Wouwse Plantage en zijn omgeving

Het landgoed Wouwse Plantage

Al eeuwenlang herbergt het West-Brabantse landschap één van de mooiste bosgebieden van Nederland: het Landgoed Wouwse Plantage.
Als één der laatste in Nederland tot stand gebrachte landgoederen kent de Wouwse Plantage een geschiedenis van meer dan viereneenhalve eeuw. In deze periode hebben de eigenaren de Plantage weten te veranderen van heide, maar ook moeras en onbebouwde grond, in een prachtig boslandschap. De spaarzame bebouwing, in een voor Nederland zeldzame, rustieke bouw-ornamentiek, zorgt er voor dat het lijkt of de tijd is blijven stilstaan. Vooral in de avondschemer worden de dieren actief en dan met name in het 'woeste gedeelte'.
Het Landgoed zelf met de bebouwing is als privé-bezit naast de wandelroutes niet vrij toegankelijk, maar wordt op speciale dagen wel opengesteld voor het publiek.

 

De Leemputten

Naast de Natuurpoort ligt een handel in bouwmaterialen. Hier was vroeger een steenfabriek gevestigd. Wat in Wouwse Plantage over is gebleven van de steenfabriek is uniek. Een deel van de steenfabriek is nog in het gebouw aanwezig met foto’s en oude attributen uit de tijd dat de fabriek operationeel was. Wie het gebouw nadert, ziet de ronde vorm van de frontring van de kamers van de steenoven. Wie die oven binnengaat, stapt een eeuw terug in de tijd. De wanden tonen nog littekens van instortingen die veroorzaakt werden door het proces van het voortdurend verhitten tot iets meer dan duizend graden en het afkoelen.

Achter het bedrijf liggen drie leemputten. Deze leemputten of leemkuilen zijn ontstaan door het graven van leem voor de fabricage van bakstenen in de steenfabriek. De putten zijn een groot deel van het jaar met water gevuld en een broedplaats voor onder andere kikkers, padden en salamanders.

 

De Nieuwe Wereld

Met de aanleg van het Derde Wereldbos werd uiting gegeven aan de overtuiging dat tussen de eerste en de derde wereld niet alleen verschillen bestaan maar ook overeenkomsten. Ontbossing is een gemeenschappelijk probleem, ondanks de verschillende oorzaken. Bij ons is dat milieuvervuiling, in de derde wereld is dat houtkap en erosie. Om mensen bewust maken van de verschillen èn de raakvlakken met de derde wereld is bij Wouwse Plantage een Derde Wereldbos aangelegd. Met dit project werd aangegeven dat herbebossing in de derde wereld van levensbelang is en dat de derde wereld onze hulp daarbij hard nodig heeft. Het onderhoud van het bos is geheel in handen van een stichting en wordt uitgevoerd door vrijwilligers. In 2019 is het Derde Wereldbos opnieuw aangelegd en is de naam veranderd in De Nieuwe Wereld.

 

Plantage Centrum

In het landgoed Wouwse Plantage ligt het Plantage Centrum. Diverse bijzondere gebouwen (rijksmonumenten) zoals het jachthuis, het witte kasteeltje, een traditionele houtzagerij en andere gebouwen met rustieke bouw-ornamentiek in een prachtige natuurlijke omgeving wekken de indruk dat de tijd er is stil blijven staan.

 

Turfvaart de Zoom

De Zoom is een voormalige turfvaart nabij Bergen op Zoom. Tegenwoordig is De Zoom alleen nog van belang voor de waterhuishouding en als ecologische verbindingszone. De Zoom is 13,5 kilometer lang en ontspringt in België als Oude Moervaart aan de noordkant van de Kalmthoutse Heide, in het veengebied De Nol, en stroomt als Spillebeek ten westen van Essen naar de Nederlandse grens. In Nederland stroomt zij als De Zoom langs Wouwse Plantage en mondt uit in de Theodorushaven in Bergen op Zoom.

Een 25 km lange fiets- en wandelroute  van Bergen op Zoom naar Landgoed Visdonk in Roosendaal loopt grotendeels langs de Zoom: de Route van de Turf. De route is gemarkeerd met paaltjes met een schildje "Route van de Turf".

Museum in het landschap

Langs de route van de turf worden 10 kunstprojecten gerealiseerd. De natuurpoort Wouwse Plantage is een van de locaties voor een kunstobject. In de flank van de Zoom, aan de rand van het bos en van een nieuw manifestatie terrein biedt deze plek bijzondere mogelijkheden. Deze plek op de natuurpoort moet bijzonder in zijn uitstraling en sfeer worden, bijna iconisch, én uitnodigen om naar toe te gaan. Naast de mooie kunst is het vooral bedoeld om bezoekers bewust te laten worden van de schoonheid van de plek en de omgeving.

Het is de bedoeling dat eens in de drie jaar elk van de 10 locaties langs de route van de turf een zomer lang, een bijzondere tentoonstellingsplek wordt. Je zou kunnen zeggen een museum in het landschap waarin natuur en landschap én kunst elkaar versterken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.